Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
BİLECİK ADLİYESİ SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ İLANI

T.C.

BİLECİK

ADLİ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

SÖZLEŞMELİ HİZMETLİ SÖZLÜ SINAV SONUÇ İLANI

 

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 20.04.2023 tarihli sözleşmeli personel istihdamı sınav ilanı ile Bilecik Merkez ve Mülhakat Adliyelere toplam 4 hizmetli alımına ilişkin Komisyonumuza sınav izni verilmiş olup, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sözlü sınavları 19.06.2023 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin sorgulama ekranı aşağıda sunulmuştur.

Sözlü sınav sonucunda ASİL olarak BAŞARILI olan adayların en geç 15 gün içerisinde; (Evrak tesliminin son tarihi 13/10/2023 Cuma günü mesai saati bitimidir) aşağıda belirtilen evrakları Komisyonumuz Başkanlığında olacak şekilde elden veya posta ile gönderilmesi gerekmektedir. 

 

BU İLAN TEBLİĞ NİTELİĞİNDE OLUP, ADAYLARA AYRICA TEBLİGAT YAPILMAYACAKTIR. 28.09.2023

 

Asil Olarak Başarılı Olan Adayların Teslim Etmesi Gereken Belgeler

1- Öğrenim Belgesi (Diploma Aslı veya Mezun olunan okuldan alınan mühürlü ve imzalı mezuniyet belgesi, bir adet fotokopisi ile birlikte) (Sonradan öğrenim durumu değişenlerin müracaatları sırasındaki öğrenim durumları ve son öğrenim durumlarına ilişkin belge)

2- 2022 Yılı KPSS Sonuç Belgesi Bilgisayar Çıktısı (Barkodlu)

3- 2 Adet Biyometrik Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmalıdır)

4- Adli Sicil Kaydı (Bayanlar için evlilik ve boşanma durumunda, evlilik ve kızlık soyadlarında, ad ve soyadı değişikliği durumunda eski ve yeni ad ve soyadlarını da ayrı ayrı gösterir şekilde.)

5- Kimlik Fotokopisi

6- Vukuatlı Nufüs Aile Kayıt Örneği (Kendisi, Baba, Anne ve kardeşler ile evli olan adayların eş ve çocuklarını gösterir)

7- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (terhis belgesi, tecil belgesi veya muafiyete ilişkin belge) Askerlikten sağlık nedeniyle muaf olan adaylar için muafiyet raporunun aslı ve fotokopisi,

8- Mal Bildirim Formu (EK-1)

9- Eş beyan dilekçesi (EK-2)

10- Başka kurum veya kuruluşta mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe (EK-3)

11- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)  (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve üzerine resim yapıştırılacaktır) (EK-4)

12- Sağlık Beyanı (EK-5)

E-Devlet üzerinden alınan tüm belgeler kabul edilecektir. (Diploma, adli sicil, nüfus kaydı vs.)

Adayların istenilen belgeleri mavi kapaklı şeffaf dosya içeresinde yukarıdaki sıralama dikkate alınarak Komisyonumuz Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

 

İstenilen Belgeler 

EK-1 -  Mal Bildirimi Formu

EK-2 -  Eş Beyan Dilekçesi

EK-3 -  Başka kurum ve kuruluşa karşı mecburi hizmetinin bulunmadığına dair dilekçe)

EK-4 -  Güvenlik ve Arşiv Formu

EK-5 -  Sağlık Beyanı

 

SORGU EKRANI

T.C Kimlik No
Doğum Tarihi
Güvenlik Kodu

Sonuç

Adres

Cumhuriyet, Cumhuriyet Cd. No:25, 11000 Merkez/Bilecik

Telefon

Tel : 0 ( 228 ) 212 11 24 - 25 - İcra Müdürlüğü Tel : 0 (228) 212 96 55

Faks : 0 (228 ) 212 20 11

E-Posta

bilecikcbsisaretadalet.gov.tr

Adalet Bakanlığı Logosu